Skip to main content
XS SM MD LG XL
COC Zwolle
 

Wat we doen

COC Zwolle is in 2014 gestart met Connected. De belangrijkste doelstelling is het bieden van sociale steun aan LHBTI-vluchtelingen om de eigen zelfstandigheid te stimuleren en het eigen sociale netwerk te vergroten. Vrijwilligers van de werkgroep Connected bieden een luisterend oor, faciliteren kennismakingen, fungeren als vraagbaak en verwijzen door naar de juiste instantie. Ook organiseert Connected spreekuren en bijeenkomsten voor LHBTI-vluchtelingen. In het werkgebied van COC Zwolle bevinden zich verschillende asielzoekerscentra (azc’s), waaronder Dronten, Hardenberg, Harderwijk en Luttelgeest.

Spreekuren in azc’s

Met name in azc Dronten, azc Hardenberg en in azc Luttelgeest is Connected actief vanwege het grote aantal LHBTI-vluchtelingen die daar tijdelijk verblijven. We verzorgen er maandelijks een goed bezocht spreekuur voor LHBTI-vluchtelingen. Dit is mogelijk door een samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Vluchtelingenwerk Midden-Nederland (VWMN) in Dronten. We hebben in azc Dronten een spreekkamer en kunnen gebruik maken van een tolkentelefoon. Twee voorbeelden van faciliteiten die uit de samenwerking zijn voortgekomen – fantastisch!

Besloten faceboekgroep

Connected heeft een besloten facebookpagina. Deze is voor vrijwilligers en LHBTI-vluchtelingen die verbonden zijn aan deze werkgroep. De pagina wordt gebruikt voor onderling contact, mededelingen, vragen, opmerkingen, het plannen van en uitnodigen voor evenementen en activiteiten.

Meer weten over Connected?

Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie? Mogelijk wil je ook helpen en/of aanhaken als vrijwilliger? Stuur dan een e-mailbericht naar connected@coczwolle.nl.


NB: Veel COC-verenigingen zijn actief en betrokken bij het organiseren van activiteiten voor en met LHBTI-vluchtelingen onder de naam COCktail of Connected. Dit is in navolging van een initiatief van COC Midden-Nederland (Utrecht), het COCktail Projekt (2009), tezamen met de conclusies uit het Pink Solutions rapport van COC Nederland (2013).

Address

COC Zwolle
Westerlaan 51
8011 CA Zwolle

Tel: 06-82818227