Skip to main content
XS SM MD LG XL
COC Limburg
 

Wat is Cocktail?

Cocktail is een maatjesproject van COC Limburg, dat zich richt op lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender- en interseksuele asielzoekers (lhbti).

Lhbti’ers worden in grote delen van de wereld gediscrimineerd en bedreigd. In een aantal landen staat hen gevangenisstraf of zelfs de doodstraf te wachten. Vluchten is dan vaak de enige mogelijkheid.

Maar ook in Nederland zijn de discriminatie en bedreiging nog niet geweken: hun geaardheid wordt, net als in het land van herkomst, dikwijls niet geaccepteerd door andere nieuwkomers in en buiten de vluchtelingencentra. Dit kan leiden tot ernstige vormen van (fysieke) bedreiging, vereenzaming, angsten en depressiviteit.

Wat wil Cocktail bereiken?

  • Cocktail wil het isolement van lhbti-asielzoekers doorbreken en hen op een veilige manier introduceren in de Nederlandse samenleving.
  • Cocktail wil bijdragen aan het verbeteren van het leefklimaat en de veiligheid van lhbti-asielzoekers en -migranten in Nederland.

Wat doet Cocktail?

 Maatjescontact

Cocktail brengt een lhbti-nieuwkomer in contact met een maatje, een vrijwilliger die meestal zelf tot de lhbti-groep in Limburg behoort.

  • Na een intakegesprek gaat Cocktail op zoek naar een vrijwilliger, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de taal en wensen van de nieuwkomer;
  • Als het klikt, maakt het duo afspraken over welke activiteiten ze gaan ondernemen, wanneer en hoe vaak.

Organiseren activiteiten

Door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten wil Cocktail een sociaal netwerk opbouwen om het onderling contact binnen de doelgroep en de integratie in de Nederlandse lhbti-gemeenschap te bevorderen. De bijeenkomsten zijn besloten en alleen bedoeld voor lhbti-vluchtelingen. Dit doen we om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Mensen kunnen wel aanwezig zijn, maar dan alleen op uitnodiging van de coördinator of het bestuurslid biculturele lhbti’s.

Samenwerking

Cocktail draait volledig op vrijwilligers. Om haar doelen te bereiken, streeft Cocktail naar een goede samenwerking met vluchtelingen- en migrantenorganisaties en andere hulpverlenende instanties.

En verder…

Om de noodzakelijke kwaliteit te waarborgen wordt een Cocktailvrijwilliger zorgvuldig gescreend op motivatie, geschiktheid en betrouwbaarheid. In het kader van deskundigheidsbevordering worden cursussen/lezingen voor de vrijwilligers aangeboden en intervisie- en evaluatiemomenten georganiseerd.

Cocktail biedt geen juridische, medische, psychische of financiële hulp. Zo nodig wordt iemand doorverwezen naar professionele instanties.

Deelname is gratis, Cocktail vergoedt reiskosten en er is ook een klein budget voor extra’s als een drankje etc.

Contact

Kent u een lhbti-nieuwkomer die geïnteresseerd is of baat zou kunnen hebben bij de activiteiten van Cocktail? Of behoort u zelf tot de doelgroep? Neem gerust contact met ons op! Wij staan open voor reacties, vragen en ideeën.

 

E-mail: cocktail@coclimburg.nl

Telefoon: 043 321 83 37

Address

COC Limburg
Bogaardenstraat 43
6211 SN Maastricht

Tel: 043-3218337